Contact

TEAM VOLDOET AAN PRIVACYREGELS AVG (20180521)

De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark voldoet aan de nieuwe Europese privacyregels - via een Nederlandse uitvoeringswet vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels komen er kort gezegd op neer, dat alle bedrijven en organisaties aantoonbaar zorgvuldig moeten omgaan met de privacy van burgers die zich bij hen hebben gemeld, zoals bijvoorbeeld adresgegevens. Over hoe we daarmee omgaan, hebben we een beleidsstuk geformuleerd. Daarin staat hoe we gegevens vastleggen, bewaren en gebruiken van mensen die met ons contact hebben en hoe iedereen die dat doet op die registratie zelf invloed kan uitoefenen.. Onderaan deze webpagina is dat stuk terug te vinden in een PDF.

RESULTATEN INLOOPOCHTEND BUYTENPARK 14 JANUARI 2017

Tijdens onze jaarlijkse inloopochtend hebben we als Kwaliteitsteam Buytenpark op zaterdag 14 januari 2017 het actieprogramma voor het hele jaar gepresenteerd. Daarin staat onder meer:

* nieuwe structuur van overleg met alle vaste gebruikers van het Buytenpark met als doel te bereiken dat iedereen zoveel mogelijk met elkaar rekening houdt;

* een optimum aan stilte en rust in de Natuur-bestemde delen van het Buytenpark, de naburige Meerpolder en het westelijk deel van de Voorweg;

* beperking van het aantal hinderlijke evenementen en rekening houden met wat het bestemmingsplan daarover zegt. Die regels zijn het afgelopen jaar maar liefst vier keer genegeerd;

* bewerkstelligen dat SnowWorld alle eerder gemaakte afspraken nakomt en niet langer meer activiteiten onderneemt zonder ook maar enige vergunning, zoals in 2016 vaak het geval is geweest;

* verbeteren van het onderscheid in de diverse paden.

Op die 14e januari waren tussen 10 en 12 uur zo’n 25 mensen aanwezig in het gebouw van de Buurtvereniging Buytenrode, Cesar Franckrode 60. Iedereen die wat over het Buytenpark wilde zeggen of weten was er welkom. Doel van zo’n inloopochtend is niet alleen informatie te verstrekken, maar ook wensen en kritiek te registreren. Dat leverde twee nieuwe vraagpunten op. Zo wilde de blinde heer Rob van Vliet weten of er iets te doen is tegen de klitten aan de rand van de belangrijkste fietspaden door het park. Hij rijdt geregeld op de fiets rondjes in het Buytenpark, voor driekwart over de breedste, geasfalteerde fietspaden. Dat doet hij met behulp van zijn langharige blindengeleidehond. In toenemende mate levert dat het probleem op, dat de hond, lopend in het gras naast het fietspad, steeds meer klitten opdoet die de hond bij thuiskomst dan lastig kwijtraakt, vooral onder zijn poten. “Misschien is daar wat aan te doen door anders te maaien?” Die vraag hebben we op dit moment uitstaan bij de gemeente. Een tweede vraag was hoe het westelijk fietspad in het Buytenpark er eigenlijk uit gaat zien. Daarvan weten we inmiddels dat daar voor de veiligheid een voetpad naast komt te liggen plus tijdelijk een ruiterpad.

Was u verhinderd en wil u ons toch een boodschap meegeven… dat kan hieronder. Wij zullen ervoor zorgen dat die vraag, lof of kritiek op alle plekken komt waar dat zinvol is. Zie document