Lopende zaken

Het allerlaatste nieuws als het gaat om het wijk- en sportdeel van het Buytenpark kunt u vinden met een klik op de hoofdpagina van deze rubriek. Maar de al wat langer lopende zaken vindt u terug op de pagina die u nu voor u heeft. De meeste oude documenten over dit onderwerp zitten in het archief.

 

OOK IN SPORTDEEL BUYTENPARK GEMOTORISEERD VERKEER VERBODEN (20170326)
Na vele jaren herhaalde verzoeken van onze kant heeft de gemeente er in februari 2017 voor gezorgd, dat gemotoriseerd verkeer niet meer is toegestaan binnen de sportterreinen van het Buytenpark. Om dit te bereiken heeft de gemeente het pad dat loopt vanaf het parkeerterrein nabij Ayers Rock naar het bruggetje voor het natuurdeel van het Buytenpark formeel aangegeven als fietspad. Dit pad is een fiets/voet-verbinding tussen de wijk Buytenwegh en het Natuurdeel van het Buytenpark. We hebben de gemeente overigens ook gevraagd om een verbeterde verkeersgeleiding in het wijkdeel van het Buytenpark. Wij achten het van belang een beter onderscheid aan te brengen tussen fiets- en voetpaden. Nu nog is het in dit gebied hier en daar erg onduidelijk voor wie de daar liggende paden bestemd zijn. Wat ons betreft kan er een experiment worden gedaan met op het asfalt of de tegels aan te brengen pictogrammen. Lees documenten over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map Archief.

 

 

 

 

Foto: 
 Real, pas op voor asbest
Buytenpark_Noord_te_beborden