lopende zaken

SNOWWORLD PAST IDEE VOOR KABELBAAN AAN (20230416)
SnowWorld heeft in zijn Masterplan een wijziging gebracht in het idee voor de 500 meter lange kabelbaan tussen het skicomplex en Adventure Valley (voorheen Ayers Rock). Die zogeheten zipline, ook wel tokkelbaan genoemd, wordt als het aan SnowWorld ligt namelijk lager dan oorspronkelijk gedacht. Zo bleek tijdens de informatiesessie over het plan, woensdag 22 maart 2023, speciaal voor de partners van het Overlegplatform Buytenpark.
Bij die gelegenheid legde de hoogste baas van SnowWorld, CEO Wim Hubrechtsen, uit, de start te hebben geschrapt aan de top van de verlengde derde baan. Dit vooral om veiligheidsredenen. In plaats daarvan denkt SnowWorld nu aan een startpunt op ongeveer een derde van die hoogte, dus pakweg vanaf 30 meter boven NAP. SnowWorld heeft ook een zipline bij zijn vestiging in het Limburgse Landgraaf.

ILLEGALE FIETSWINKEL ADVENTURE VALLEY KRIJGT ALSNOG GOEDKEURING (20230208)
Het college van B&W is van plan, de half 2022 geopende tot nog toe feitelijk illegale fietsenwinkel in Adventure Valley - van het SnowWorldconcern – van een officiële vergunning te voorzien. Of zoals het heet in het ambtelijke jargon: “Het planologisch mogelijk maken van de bestaande fietsenwinkel, Buytenparklaan 14 te Zoetermeer.” Het ontwerpbesluit hiertoe is gepubliceerd op 3 februari 2023 en staat het gebruik van deze grond door de fietswinkel toe “in strijd met het bestemmingsplan Buytenpark.” In dat bestemmingsplan is geregeld dat er op deze plek, met als hoofdbestemming Sport, maximaal 125 m² bedrijfsvloeroppervlakte mag zijn. De winkel overschrijdt dit maximum met ruim 100 m². Het college zegt dit te willen toestaan, omdat de fietswinkel ligt “ in het Buytenpark waar sporten in verschillende varianten worden uitgeoefend. De fietswinkel richt zich voornamelijk op mountainbikers die dit gebied bezoeken en waar mountainbikepaden aanwezig zijn.” Juist dat laatste is een zorgpunt voor het Kwaliteitsteam Buytenpark. Bovendien bevalt het ons niet dat voor de zoveelste keer SnowWorld geldende planologische regels mag veronachtzamen. We hebben onze zorg over dit verschijnsel verwoord in een officiële zienswijze.

VERBAZING OVER SOEPELHEID VERGUNNING KLIMREK ADVENTURE VALLEY (20230119)
Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft in een officiële zienswijze aan het college van B&W zijn grote verbazing uitgesproken over de soepelheid waarmee het gemeentebestuur alsnog en dus achteraf vergunning wil verlenen voor de nieuwe klimvoorziening van Adventure Valley – van het SnowWorld- concern. Dat nieuwe bouwwerk is maar liefst vier keer hoger dan de 3 meter die het bestemmingsplan Buytenpark hier toestaat, zonder vergunning gebouwd en nota bene op 2 mei 2022 door een wethouder geopend. De vergunning hiervoor is pas een jaar later in concept gereed. En we hebben gebruik gemaakt daarop commentaar te geven. Niet omdat we ons willen verzetten tegen het nu gerealiseerde klimparcours, maar omdat we de gang van zaken incorrect vinden. Daarbij schrijven we: “Bij één en ander lijkt het ons goed in aanmerking te nemen dat het bepaald niet voor het eerst is dat SnowWorld geldende planologische regels veronachtzaamt. Zo moest u op 6 maart 2019 de noodzakelijke omgevingsvergunning verlenen voor een ruim drie jaar eerder door SnowWorld voorziene opslagruimte van ruim 300 m² en een hoogte van bijna 7 m tegenover het bestaande skicomplex (uw dossiernummer WB20160544). Maar ook eerder hebben zich rond het al dan niet tijdig aanvragen of verlenen van vergunningen, en het daarnaar handelen, opmerkelijke zaken voorgedaan. Variërend van het illegaal voorzien in een stalling van paarden, het achteraf - letterlijk citaat – “legaliseren van activiteiten die nog niet eerder waren vergund (schietbaan, opslagcontainers, koelcontainer, perscontainers, schaatsbaan; zie omgevingsvergunning de datum 15 september 2015 voor verlenging derde baan; uw dossiernummer WB20140415), het achterwege laten van de meermalen toegezegde groene aankleding onder en aan de noordwestzijde van de derde baan, het vergunningloos neerzetten van een telecommunicatiemast, tot het overtreden van het avondlijke/nachtelijke lichtverbod aan de achterzijde van SnowWorld. Waardoor het er sterk op lijkt dat de gemeente Zoetermeer als het om SnowWorld gaat niet met dezelfde maten meet als bij anderen. Als particulier of kleine ondernemer zou je het immers niet in je hoofd moeten halen om zonder vergunning iets te bouwen of te ondernemen. Wij denken dat zo’n overtreding dan niet steeds opnieuw met de mantel der liefde zou worden bedekt.”

We voegen eraan toe, dit alles ‘niet bepaald vertrouwenwekkend’ te vinden met het oog op het nu door de gemeente voorgestane traject voor de uitbreiding en vernieuwing van SnowWorld.

Foto: 
Ook meegezonden naar de gemeenteraad deze luchtfoto van het Buytenpark met een impressie van de uitbreiding van de derde baan van SnowWorld.
SnowWorld