Evenementen in het Buytenpark

We hebben het gemeentebestuur Zoetermeer met klem gevraagd niet zomaar door te gaan met het vergunning geven voor evenementen in het Buytenpark. En zeker niet voor - soms - luidruchtige particuliere feesten en partijen met gelijktijdige toestemming tot verblijf en overnachting, alsmede het gedogen van gemotoriseerd verkeer op uitsluitend voor fietsers en voetgangers bestemde paden.

 Vaak gaat het zelfs om activiteiten in Natuurbestemde delen van het Buytenpark, waarvan de gemeente vindt dat ze vanwege de korte duur en het eenmalige karakter toch moeten kunnen. Dit is echter in strijd met het Bestemmingsplan Buytenpark. Dat regelt namelijk precies waar een evenement wel mag en niet. Wél in gebieden waar ‘intensieve recreatie’ is toegestaan (= waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen). Dat geldt voor zowel het Sport-bestemde deel als het Groen-bestemde deel, zoals de oorspronkelijke mountainbikeheuvel. Maar niet voor gebieden waar het bestemmingsplan het etiket Natuur op heeft geplakt. En dat is feitelijk een heel groot deel van het Buytenpark namelijk alles dat ten zuidwesten tot en met noordwesten van SnowWorld ligt. Daar is uitsluitend ‘extensieve recreatie’ toegestaan en dat is omschreven als: vormen van dagrecreatie in de open lucht, waarbij men vooral het landschap en/of de natuur of bepaalde aspecten daarvan beleeft, waaronder wandelen, fietsen en kanoën en waarbij relatief weinig mensen gedurende een beperkte tijdsduur aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid. Daar vallen sportwedstrijden niet onder.

Overleg met ambtenaren hierover heeft begin 2017 geleid tot de afspraak dat voortaan alle aanvragen voor een evenementenvergunning vooraf en tijdig worden gepubliceerd. En als het even kan krijgen we daarover bovendien per e-mail een aankondiging. Los daarvan hebben we de gemeenteraad gevraagd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt te wijzigen. Daarbij hebben we onder meer de APV van andere gemeenten – waar is geregeld dat een evenement niet zomaar in strijd kan zijn met een bestemmingsplan –. als voorbeeld genoemd. Dat dit soort overtredingen van het bestemmingsplan mogelijk blijft, komt namelijk mede doordat de APV van de gemeente Zoetermeer niet van de vergunningverlener verlangt dat ook wordt gekeken naar de bestemmingsplanregels. Tot nog toe heeft het gemeentebestuur onze suggestie om hierover een bepaling op te nemen in de APV niet overgenomen.

Nieuws over nieuw aangekondigde evenementen treft u aan op deze pagina. De stukken over de al gevoerde bezwaarprocedures zijn te vinden in het Archief van deze rubriek.

 

 ‘GEDOOGAKKOORD’ OVER PARCOURSEN MTB-WEEKEND EN SNOWWORLD FUNRUN
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft met de Stichting Wielerpromotie Groene Hart en de Stichting MTB Zoetermeer een zogeheten ‘gedoogakkoord’ bereikt over de parcoursen die zij gebruiken voor de jaarlijkse internationale mountainbike (mtb)-wedstrijden in het Buytenpark. Nog steeds zijn die niet geheel volgens de regels van het hier geldende bestemmingsplan - omdat die intensieve recreatie in de natuurdeel achter SnowWorld verbieden. Maar zoals vaak; het is met dit soort zaken natuurlijk een kwestie van geven en nemen Zo hebben we met de organisatoren van de mountainbikewedstrijden de afspraak gemaakt dat zij ervoor zorgen dat er in de papieren voor de deelnemers komt te staan dat het parcours alleen voor dat weekend is en daarbuiten niet zomaar mag worden gebruikt. Dat een zelfde soort akkoord zijn we gekomen met de organisator van de jaarlijkse SnowWorld FunRun. Dit met de afspraken:

o          Er komt geen traject in het meest noordwestelijke natuurdeel van het Buytenpark en
o          ook niet door het wijkdeel van het Buytenpark.
o          Er komen voor de muzikale omlijsting uitsluitend geluidsboxen aan de voorzijde van SnowWorld.

De poging om de evenementendatum te verschuiven naar buiten het broedseizoen, dus na 15 juli, is tot nog toe mislukt. En wel doordat het evenement afhankelijk is van de in de eerste week van juli geplande sneeuwwissel bij SnowWorld. We zijn bezig voor komende jaren een betere datum af te spreken.

 

ACTIE TEGEN WEGWERPPLASTIC EN BALLONNEN
Op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad is er een verbod ingesteld op het gebruik van
wegwerpplastic tijdens grote evenementen. Ook is het niet meer toegestaan in de openbare ruimte en dus ook in het Buytenpark ballonnen op te laten, van welk materiaal dan ook. Ook wens- en herdenkingsballonnen vallen onder dit verbod, zowel van plastic als van papier. In een persbericht schrijft de gemeente dat de metalen die vaak bij die ballonnen horen een gevaar vormen voor vogels en de restanten ongewenst zwerfafval vormen. Het blijft nog wel toegestaan ballonnetjes ergens aan op te hangen.

Foto: 
Lopende zaken