Lopende zaken

GEEN VRIJE TOEGANG MOUNTAINBIKERS (geactualiseerd 20170130)
Het is mountainbikers sinds 2014 niet meer vrij toegestaan gebruik te maken van de noordwestelijke helft van het oorspronkelijke natuurstergebied. In dit gebied heeft de gemeente met officiële borden en bordjes geregeld waar je uitsluitend mag wandelen en dus niet mag fietsen. De enige uitzondering zijn de enkele nog resterende fietspaden in dit parkdeel. Nu zijn bordjes één ding, het handhaven van die verkeersaanwijzingen is duidelijk een ander verhaal. Tot nog toe is dat nog maar een enkele keer op grote schaal gebeurd, al leverde dat meteen een groot aantal bekeuringen op. De zonering in dit deel van het Buytenpark is er gekomen op initiatief van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, na een breed overleg van de gemeente met vertegenwoordigers van diverse gebruikers van het Buytenpark onder wie de fietsers zelf en het Kwaliteitsteam.

BEPERKING WEDSTRIJDPARCOURS (aangevuld 20151108)
We willen beperking van het parcours dat jaarlijks wordt gebruikt voor internationale mountainbikewedstrijden. Voor een klein deel wordt hiervoor namelijk tot nog toe een traject gebruikt door het gebied waar dat conform de regels van het Bestemmingsplan Buytenpark (zie hierboven) niet is toegestaan. Afgesproken is dat de gemeente hierover samen met ons in overleg blijft met de organiserende Stichting Wielerpromotie Het Groene Hart. Lees documenten over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map lopende zaken.