Archief

KUNSTWERK BIJ KRUISING AMERIKAWEG (AANGEVULD 20160215) 
In de Zuidoosthoek van het gebied waarmee het Kwaliteitsteam Buytenpark zich bemoeit, bevindt zich de kruising van de Amerikaweg en de Vorstiusrode. Dat punt is in 2015 ingrijpend gewijzigd. Extra is dat er op die plek nu een kunstobject komt dat De Stuiter heet en gemaakt is door Sanja Medic. De keus is op dit object gevallen nadat via een inspraakbijeenkomst en internet omwonenden zijn geraadpleegd. Op 2 februari 2016 heeft de gemeente de vergunning verleend voor plaatsing van dit kunstwerk.